Dokument

 

Betan-Vitkålen SFF

Dokument

Klicka på önskat dokument för att läsa det

 

Betan-Vitkålen Anläggningsbeslut

Föreningens stadgar

 

Årsmötet 2020

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Budgetförslag

Förslag till debiteringslängd 2020/2021

Valberedningens förslag

Underhålls- och förnyelseplan 2020

Styrelsens förslag

Motion - Avslå styrelsens förslag till renovering av el i garagen

Motion - Avslå styrelsens förslag till ändring i anläggningsbeslut

Fullmakt att företräda annan medlem på årsmötet

Protokoll

 

Årsmötet 2019

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Budgetförslag

Förslag till debiteringslängd 2019/2020

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan

Motion om målning av linjer

Motion om lampor på lekplatserna

Motion om laddning av elbil

Motion om underhållsfonden

Bilaga till motion om underhållsfonden

Styrelsens svar på inkomna motioner

Fullmakt att företräda annan medlem på årsmötet

Protokoll

 

Årsmötet 2018

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Budgetförslag

Förslag till debiteringslängd 2018/2019

Valberedningens förslag

Motion angående valberedningens arbete

Bilaga till valberedningens motion

Fullmakt att företräda annan medlem på årsmötet

Protokoll

 

Årsmötet 2017

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Budgetförslag

Förslag till debiteringslängd 2017/2018

Valberedningens förslag

Motion angående fiberanslutning i området, bilaga 1

Motion angående fiberanslutning i området, bilaga 2

Fullmakt att företräda annan medlem på årsmötet

Protokoll

 

För nya medlemmar

(2020.09.22) Information till nyinflyttade

(2020.09.22) Anmälan om ny fastighetsägare

(2018.12.21) Anmälningsblankett för Autogiro

(2020.09.24) Ordningsregler i samfälligheten

(2015.11.22) Brandsäkerhet i flerbostadshus

 

Skötselgrupper och städdagar

Information om ansvariga för respektive skötselgrupp finns på anslagstavlan.

(2017.01.21) Skötselgrupper

(2019.10.13) Skötselområden

(2020.04.02) Informationsbrev våren 2020

 

Övrigt

(2020.12.01) Protokoll från besiktning av garagetak

(2018.04.18) Riktlinjer för valberedningen

(2019.03.03) Information om sotning

(2015.11.22) Information om brandsäkerhet

(2016.11.24) Information om återvinningsstationen

(2015.02.01) Brandteknisk rapport

(2015.02.18) Utskick om brandåtgärder

(2012.09.28) Rekommendationer från Vattenfall

(2013.03.13) Utvärdering värme

(2018.11.16) Avtal med Swoosh om spolning, sugning, och rörinspektion

 

Ritningar

Ritningar över området och husen finns här.

 

Arkivet

 

 

Betan-Vitkålen, samfälligheten mellan forntid och framtid. Mellan landsbygd och stad. Mitt i livet.

Årsta, fruktens och grönsakernas stadsdel

Översvämning eller stopp i avloppet?

Vid akut behov av sanering vid översvämning eller stopp i avloppet kan Swoosh kontaktas på 0720 506 530. Läs mer om vårt avtal här.

Sändlista

Om du vill bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan, skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se så kommer du med på sändlistan.